Bước 1: Truy cập khoá học cần mua-> bấm Tham gia
 
 
Bước 2: Nhập các thông tin người mua hàng

 

 
Bước 3: Bấm Tiếp tục


 
Bước 4: Người mua chuyển khoản qua ngân hàng
Thanh toán qua tài khoản ngân hàng


Số Tài Khoản: 19024997810012
Chủ Tài Khoản: Diêu Phương Linh 
Techcombank chi nhánh Hà Nội

Số Tài Khoản: 0451000262756 
Chủ Tài Khoản: Diêu Phương Linh 
Vietcombank chi nhánh Thành Công


** Ghi rõ tên môn học + địa chỉ email hoặc số điện thoại
** Viết ngắn gọn vì internet banking giới hạn ký tự, có thể viết tắt tên môn học nếu dài.